Więcej niż TWORZENIE PROTOTYPÓW

Etap, w którym nasze wizje, projekty, modele wirtualne stają się rzeczywistością. Bardzo ważny kamień milowy na naszej drodze. To tutaj metodą organoleptyczną weryfikujemy koncepcje, funkcjonalność oraz doznania użytkowania.

Następnie zbieramy dane, analizujemy oraz wprowadzamy ostatnie szlify.

Wykonujemy prototypy urządzeń, maszyn oraz produktów.

Korzyści

Wykonanie prototypu umożliwia weryfikację zgodności przed przystąpieniem do produkcji seryjnej.