Więcej niż PROJEKTOWANIE KONSTRUOWANIE DOKUMENTACJA

Etap projektu, w którym wiemy, jaki chcemy osiągnąć cel wymaga podjęcia odpowiednich kroków.
Aby je podjąć, należ odpowiedzieć sobie na kilka ważnych pytań.

CO?, PO CO?, DLA KOGO?, KIEDY?, ZA ILE?, Z KIM? .

Jeśli odpowiesz sobie na te pytania, będziesz mógł lepiej zaplanować swoje działania. Planowanie jest tańsze niż poprawianie.

Powodzenia!

Jeżeli stwierdzisz, że twoja firma potrzebuje wsparcia w realizacji, zacznij od dobierania partnerów, a nie podwykonawców.
Partner chce zrozumieć, co chcesz stworzyć oraz czemu ma to służyć. Chce współpracować i rozumie, że projekt to „żywy organizm”, który ewoluuje i należy na potrzeby tych zmian odpowiednio reagować. Wynikiem partnerskiego podejścia jest to że projekt staje się inwestycją a nie kosztem.

CO?, PO CO?, DLA KOGO?, KIEDY? To pytania, od których zaczynamy każdy projekt, mały i duży. Wiemy, żeby zakończył się sukcesem, należy wiedzieć, czemu to wszystko służy.
Kontaktując się z nami skupimy się w pierwszej kolejności na odpowiedzi na kluczowe pytanie: jak nasze wsparcie pomoże Państwa firmie zarobić pieniądze… 

Projektowanie, budowa maszyn oraz urządzeń

Nasze zaplecze:

Współpracujemy z jedną z najlepszych polskich uczelni technicznych. Pozwala nam to pozyskiwać najbardziej kreatywnych i solidnie przygotowanych do pracy inżynierów.
Poza specjalistami istotny również jest dostęp do zaawansowanych technologii, z których korzystamy w ramach współpracy z jednostkami naukowymi.

Dobre praktyki

  • Przewidziana przestrzeń na działania kreatywne przed rozpoczęciem tworzenia,
    Brak przestrzeni na pracę kreatywną powoduje częste problemy na etapie realizacji, co za tym idzie, wydłuża czas oraz podnosi koszty.
  • Podejście procesowe,
    Brak procedur powoduje brak kontroli nad postępami prac.  Wymusza dodatkowe zaangażowanie kierownika projektu oraz spowalnia prace.
  • Rozwiązywanie problemów systemowo
    Konsekwencją braku  jest  dodatkowe zaangażowanie działania kierownika, zespołu co przekłada się na wydłużenie czasu realizacji oraz kosztów.

Wieloletnie realizacje projektów prototypowych z uwzględnieniem innowacyjnych rozwiązań umożliwiły wypracowanie dobrych praktyk w tych dziedzinach:
Te praktyki minimalizują pojawianie się niechcianych problemów, które są bardzo kosztowne.
Bardzo ważnym aspektem, na który zwracamy uwagę, jest utechnologicznienie.