Więcej niż OPTYMALIZACJA PRODUKCJI NADZOROWANIE PRODUKCJI

Po uruchomieniu należy przyjrzeć się procesom oraz odnaleźć miejsca w całym łańcuchu w których istnieje przestrzeń do ograniczenia strat. Tak aby maksymalizować zyski.