Cykl powstawania produktu, maszyny, urządzenia.

Wygląd / Designe

Tworzymy  design produktu zgodny z trendami i wymogami rynku oraz klientów.

Konstruowanie

Na tym etapie zajmujemy się aspektami technicznymi, nadawaniem cech funkcjonalnych Modele wirtualne umożliwiają unaocznienie ostatecznego efektu prac na etapie tworzenia.

wzornictwo przemysłowe

Analiza wykonalności

Poprawa technologiczności produktu. W konsekwencji z pod rąk naszego działu konstrukcyjnego wychodzą komponenty tańsze w wytworzeniu.

odlewy ciśnieniowe, tworzenie prototypów z tworzywa sztucznego

Tworzenie prototypu

Etap w którym nasze wizje, projekty, modele wirtualne stają się rzeczywistością.

Uruchomienie produkcji

Tworzenie procesu produkcyjnego zgodni z założonymi technologiami wytwarzania.

Optymalizacja produkcji

Po uruchomieniu należy przyjrzeć się procesom oraz odnaleźć miejsca w całym łańcuchu w których istnieje przestrzeń do ograniczenia strat.

Marketing oraz wprowadzenie na rynek

Tworzymy materiały reklamowe oraz wspieramy firmy w realizacji planów marketingowyh.